Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Kirsten Groenewold Massages aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Kirsten Groenewold Massages staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 65791797 en is per e-mail te bereiken via kirsteninliefde@gmail.com en telefonisch via 0630101531.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Kirsten Groenewold Massages omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Tevens geeft Kirsten Groenewold Massages aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Kirsten Groenewold Massages behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 december 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: u geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken is noodzakelijk voor Kirsten Groenewold Massages om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken en het opnemen van contact. Op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is uw e-mailadres. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen conform de verplichting van de Belastingdienst om gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Kirsten Groenewold Massages verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft de volgende gegevens: uw voornaam, uw achternaam en uw telefoonnummer. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Persoonsgegevens die via Facebook of WhatsApp worden verzameld 

Kirsten Groenewold Massages verzamelt tevens persoonsgegevens welke via Facebook of WhatsApp van u worden verkregen. Dit betreft de volgende gegevens: uw voornaam, uw achternaam en uw telefoonnummer. Verder verzamelt Kirsten Groenewold Massages het mailverkeer wat zij met u ter correspondentie heeft uitgewisseld. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies    

Kirsten Groenewold Massages maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Kirsten Groenewold Massages bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Kirsten Groenewold Massages om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Kirsten Groenewold Massages. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Kirsten Groenewold Massages is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Kirsten Groenewold Massages raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Kirsten Groenewold Massages zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan de boekhouder van Kirsten Groenewold Massages. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kirsten Groenewold Massages.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Kirsten Groenewold Massages op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging 

Kirsten Groenewold Massages heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw voornaam wordt opgeslagen in Dropbox en daarmee op een server buiten Nederland, namelijk in Amerika.

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt altijd een e-mail sturen naar kirsteninliefde@gmail.com indien u de door u verstrekte gegevens wil ontvangen, inzien en/of wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan kirsteninliefde@gmail.com.

Indien u een klacht wil indienen over Kirsten Groenewold Massages met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Back to top